Usluga slanja novčane doznake putem Ria Money Transfer mreže je dostupna za korisnike u Srbiji na šalterima Banke Poštanske štedionice  i AIK Banke. Usluga omogućava prenos novca u neku od preko 150 zemalja u Ria mreži po povoljnim uslovima.

  • Uplata novca se vrši na šalterima banke isključivo u dinarima (RSD).
  • Prilikom uplate novca korisnik ne mora posedovati račun otvoren u banci.
  • Slanje novca u valuti po želji primaoca, u zavisnosti od izabrane zemlje prijema, blagajnik će vas informisati o dostupnoj valuti.
  • Unapred definisan kurs obračuna, bez dodatnih troškova konverzije prilikom isplate u inostranstvu.
  • Limit slanja na mesečnom nivou po pošiljaocu iznosi 5.000 EUR

Cenovnik slanja novca iz Srbije

Omogućili smo posebnu ponudu i niže tarife za slanje novca ka zemljama u regionu.

Za zemlje u regionu

Crna Gora, BiH, Hrvatska, Bugarska, Grčka, Rusija, Belorusija, Ukrajna i teritorija Kosova

Iznos za slanje (RSD)Naknada (RSD)
-12,500.00700.00
12,500.0125,000.001,250.00
25,000.0142,000.001,700.00
42,000.0164,000.002,400.00
64,000.0184,000.003,500.00
84,000.0190,000.003,700.00
90,000.01105,000.004,100.00
105,000.01125,000.004,400.00
125,000.01150,000.004,700.00
150,000.01250,000.005,000.00
250,000.01625,000.007,000.00

Za sve ostale zemlje

unutar Ria mreže

Iznos za slanje (RSD)Naknada (RSD)
-9,000.00750.00
9,000.0116,000.001,200.00
16,000.0126,000.001,800.00
26,000.0132,000.002,100.00
32,000.0141,000.002,700.00
41,000.0155,000.003,000.00
55,000.0165,000.003,500.00
65,000.0180,000.003,900.00
80,000.0190,000.004,500.00
90,000.01105,000.005,000.00
105,000.01125,000.005,500.00
125,000.01150,000.006,000.00
150,000.01250,000.007,000.00
250,000.01625,000.008,500.00

Uputstvo za slanje novca

1.

Popunite zahtev

Uz lični document, podnesite zahtev za slanje novca

2.

Uplatite novac

Ukoliko ste saglasni sa
 naknadom
i uslovima, uplatite novac

3.

Pošaljite PIN broj

Saopštite primaocu PIN
kod i iznos sa priznanice

Za uslove, prigovore i eventualne reklamacije, pogledajte