Novac koji Vam je poslat iz inostranstva putem Ria Money Transfer možete preuzeti u najbližoj poslovnici naših zastupnika – Banke Poštanske štedionice, AIK Banke, Komercijalne banke, kao i u sedištu TransferNova doo u Beogradu. Isplatna mreža trenutno obuhvata preko 450 lokacija širom Srbije na kojima veoma brzo i lako možete podići Vaš novac.

Isplata novca se vrši na šalterima banke isključivo u eurima (EUR)

Prilikom isplate novca korisnik ne mora posedovati račun otvoren u banci

Proviziju za uslugu slanja novca plaća samo pošiljalac prilikom slanja istog

Uputstvo za prijem novca

1.

Pokažite vaš PIN broj

Predajte važeću ličnu ispravu i jedinstveni identifikacioni kod (PIN)

2.

Saopštite podatke

Službeniku saopštite neopohodne podatke za isplatu novca: 
Ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je novac poslat i iznos koji očekujete

3.

Preuzmite novac

Novac će vam biti isplaćen u punom iznosu i naznačenoj valuti bez dodatnih troškova

Za uslove, prigovore i eventualne reklamacije, pogledajte